پروژه بررسی کارآفرینی بسته َشاپ رام

توضیحات محصول

روشی برای انجام هاست که به موجب آن در مرحله پیش از شروع یک پیمانکار برای مدیریت و اجرای منصوب شده و بر مبنای نرخی مشخص به او پرداخت می‌شود. این نرخ شامل درصدی از سود و هزینه‌های بالاسری ثابت است. تمام کارهای عملیاتی توسط پیمانکاران فرعی که با مشاورت کارفرما و مشاوران حرفه‌ای انتخاب شده‌اند انجام می‌شود.

شرح :
پیمانکار مدیریت شخصیتی است حقوقی که به نمایندگی از طرف مجری طرح مسوولیت مدیریت، کنترل و هماهنگی ها و مراحل اجرایی را به عهده دارد. مدیریت طرح وظایف خود را در چارچوب روشها، ضوابط و دستورالعملهایی که به تایید مجری رسیده است انجام داده و با اعمال مدیریت مستقیم و روزانه بر سایر عوامل اجرایی در مقابل مجری مسئولیت صحت انجام کیفی و کمی کار را طبق مشخصات، برآوردها و برنامه‌های اولیه، و تغییرات احتمالی آن با ارائه گزارشات مستمر بعهده دارد.

چالشهای عمده بیرونی
حال، با این تعریف و مشخص بودن اهداف، بنده حدود و خلاصه مشکلات و چالشها را می توانم به طور فهرست وار به این شرح مطرح کنم. از نظر من مشکلات بیرونی یا محیطی عبارتند از:
– عدم برقراری حمایت تعرفه ای منطقی با توجه به اینکه اکثر های بزرگ صنعتی به لحاظ کار‌فرمایی،‌ دولتی بوده و در مناطق ویژه اقتصادی اجرا می شود.
– ثبات نرخ ارز در داخل کشور و متقابلاً افزایش سالیانه تورم طی چند سال اخیر
– نبود شرایط مساوی در صفحه رقابت با پیمانکاران خارجی به لحاظ تامین منابع مالی و نقدینگی مورد نیاز
– نظام حقوقی یکطرفه که هم اکنون بین کارفرما و پیمانکار وجود دارد

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

دیدگاه‌ها

شما برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید و از خریداران محصول باشید.

نظری بدهید

پنج × 5 =