پروژه بررسی کارآفرینی بسته َشاپ رام

توضیحات محصول

مجموعه در یک نگاه:
مقدمه :
می توان چنین اظهار داشت که عمارت اصلی یعنی دو بنای واقع در جبهه جنوبی ( دیوانخانه ) و ( حوضخانه ، سفره خانه ) و عمارت سردر دچار تغییرات عمده ای نشده است وی بدنه غربی ( همجوار خیابان ملت ) و بدنه شرقی ( همجوار حیاط و باغ و باغچه یعنی حدفاصل بین بیرونی و اندورنی ) به طور کلی تخریب گردیده است. عمارت مشیریه و عمارت سید جوادی نیز دچار تغییراتی شده است که بیشتر نشات گرفته از تغییرات سلیقه زمان ( احتمالاٌ دوره پهلوی اول حدود سال ۱۳۱۰ می باشد ) و بازگرداندن آنها به شکل اصلی کار چندان پیچیده ای نیست. سردر کالسکه رو اصالت خود را جزء در موردی ناچیز محفوظ داشته است. بر اساس بررسی های انجام شده سردر کالسکه رو  در تاریخی پس از سردر اصلی برپا شده است و علی الاصول تمام بناهای بخش غربی عموماٌ دوره اولیه فعالیت ساختمانی را در مجموعه تشکیل می دهد که فاصله زمانی زیادی با بخش شرقی ندارد.

آنچه که از عمارت مسعودیه باقی مانده است:
در واقع آنچه که امروزه از بنای مسعودیه باقی مانده و به آن معروف است بخشی است که رضاخان در سال ۱۳۴۲ برای دولت از همدم السلطنه خریداری کرد.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

دیدگاه‌ها

شما برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید و از خریداران محصول باشید.

نظری بدهید

14 + یازده =