• پروژه َشاپ رام
  ارسال‌شده در:پروژه

  طرح کارآفرینی بازیابی ضایعات پلاستیک Business plan for  recovery waste plastics فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴… ادامه مطلب»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • پروژه َشاپ رام
  ارسال‌شده در:پروژه

  طرح کارآفرینی تاسیس کارگاه چاپ صنعتی The printing shop was established industrial entrepreneurship فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح… ادامه مطلب»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • پروژه َشاپ رام
  ارسال‌شده در:پروژه

  طرح کارآفرینی تولید باند و گاز پزشکی The entrepreneurial medical gas & Band فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح… ادامه مطلب»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • پروژه َشاپ رام
  ارسال‌شده در:پروژه

  طرح کارآفرینی تولید چیپس میوه Entrepreneurs plan to produce fruit chips فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴… ادامه مطلب»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • پروژه َشاپ رام
  ارسال‌شده در:پروژه

  طرح کارآفرینی تولید دستکش چرمی Entrepreneurs plan to produce leather gloves     فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح… ادامه مطلب»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • پروژه َشاپ رام
  ارسال‌شده در:پروژه

  طرح کارآفرینی کارگاه تولید لوله های سوپر پایپ Business Plan Workshop super pipe  فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح… ادامه مطلب»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • پروژه َشاپ رام
  ارسال‌شده در:پروژه

  طرح کارآفرینی کارگاه تولید نخ POY پلی استر Entrepreneurship workshop production of POY polyester yarn  فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه… ادامه مطلب»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • پروژه َشاپ رام
  ارسال‌شده در:پروژه

  طرح کارآفرینی کشتارگاه دام Entrepreneurship livestock slaughter plan فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴   فصل اول… ادامه مطلب»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •