• پروژه َشاپ رام
  ارسال‌شده در:پروژه

  طرح کارآفرینی تاسیس کارگاه چاپ صنعتی The printing shop was established industrial entrepreneurship فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح… ادامه مطلب»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • پروژه َشاپ رام
  ارسال‌شده در:پروژه

  طرح کارآفرینی کارگاه تولید لوله های سوپر پایپ Business Plan Workshop super pipe  فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح… ادامه مطلب»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • پروژه َشاپ رام
  ارسال‌شده در:پروژه

  طرح کارآفرینی کارگاه تولید محصولات MDF Entrepreneurship workshop production of MDF  فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳… ادامه مطلب»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • پروژه َشاپ رام
  ارسال‌شده در:پروژه

  طرح کارآفرینی کارگاه تولید نخ POY پلی استر Entrepreneurship workshop production of POY polyester yarn  فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه… ادامه مطلب»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • پروژه َشاپ رام
  ارسال‌شده در:پروژه

  کارآفرینی کارگاه  تولید کاسه نمد Entrepreneurship workshop on seal products فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴  … ادامه مطلب»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • پروژه َشاپ رام
  ارسال‌شده در:پروژه

  کارآفرینی کارگاه تولید  درب پیش ساخته Entrepreneurship Project workshop production of prefabricated door فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح… ادامه مطلب»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • پروژه َشاپ رام
  ارسال‌شده در:پروژه

  کارآفرینی کارگاه تولید  سفال Entrepreneurial projects to produce pottery workshop فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵ فصل… ادامه مطلب»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • پروژه َشاپ رام
  ارسال‌شده در:پروژه

  کارآفرینی کارگاه تولید  ظروف یکبار مصرف پت Entrepreneurship Project workshop production of disposable pet فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه… ادامه مطلب»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • پروژه َشاپ رام
  ارسال‌شده در:پروژه

  کارآفرینی کارگاه تولید  فندک آشپزخانه Entrepreneurship Project workshop production kitchen lighter فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴… ادامه مطلب»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • پروژه َشاپ رام
  ارسال‌شده در:پروژه

  کارآفرینی کارگاه تولید اتانول (الکل طبی) Entrepreneurshipworkshopproduction ofethanol   فهرست مطالب عنوان                                                                            شماره صفحه خلاصه طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴   فصل… ادامه مطلب»

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
1 2 3 4